Кыргыз Республикасынын « Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жонундо» Мыйзамына ылайык, администрациянын томонку ваканттык административдик мамлекеттик кызмат ордуна сынак жарыялайт:

1.Юридикалык маселелер, укук боюнча жетектоочу адиси

Кесиптик билимдин дещгээли:
Тийиштъъ багыттагы жогорку билим (юридикалык)
Иш стажы жана тажрыйбасы:
Иш стажысына талап коюлбайт.
Кесиптик компетентуулугу:
Томондогулорду билуу:
— Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:
“Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында диний уюмдар жана дин тутуу эркиндиги жөнүндө”, “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” мыйзамдарды, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери жөнүндө” Жобону; “Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын регламентин билүүсү;
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.
Функционалдык милдеттери :
— ЖРМАнын буйрук, тескемелерине, нускоо, жоболорго, протоколдоруна жана башка укуктук муноздогу документтердин долбоорлоруна укуктук баа беруу менен кол коет жана долбоорлор мыйзамга ылайык келбеген учурда тийиштъъ тартипте мыйзам чегинде чечъънъ сунуштайт.
Кондумдору:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу ;
— Жергиликтъъ кенештердин токтомдорунун мыйзамдуулугун камсыз кылуу
максатында алардын катоого алынышын, жарыяланышын жана мамлекеттик реестрге киргизилишин козомолдойт,облустук юстиция башкармалыгына даярдайт.
— Мекеме, ишкана иштери боюнча арыз даттануулар, дооматар коюлган учурда,
аныкталган кемчиликтерди четтетуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат .Сотто окулчулук жургузот, мыйзамда каралган укук, милдеттер боюнча тушундурмо берет.
— Кылмыштуулук, диний экстремизм, терроризм жана коррупцияга каршы саясат
боюнча иш алып барат, Координациялык кенештерге материал даярдайт, катчылык милдет аткарып, протоколдорун тариздейт жана козомолдойт.
Талап кылынган документтер:
-Сынактык комиссиясынын торагасынын атына жазылган жеке арызы;
-кадрларды эсепке алуу баракчасы, суроту менен;
-сурот 3х4 олчомдогу 2 даана;
-резюме;
-жогорку билим жонундо дипломдун кочурмосу (Нотариустан же мурдагы иштеген жеринен кадрлар болумунун куболугу ) ;
-эмгек китепчесинин кочурмосу (Нотариустан же мурдагы иштеген жеринен кадрлар болумунун куболугун );
-паспорттун кочурмосу (тестирлоо сынагына келгенде туп нускасын корсотуу шарт);
-жогорудагы документтер делого тиркелип,таза тапшырылуусу керек.

Конкурска катышуучулардын документтери жарыя чыккан кундонн тартып 10 жумушчу кън ичинде Жумгал району,Чаек айылы, Э.Матыев коч,127 дареги боюнча Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын жалпы секторунда кабыл алынат. Тел: 0353623540

111

Be Sociable, Share!

Comments are closed.